Archív vyplácania náhrad

Fond ochrany vkladov v rokoch 2000 – 2004 si splnil zákonnú povinnosť pri vyplácaní náhrad za nedostupné vklady v štyroch bankách s nedostupnými vkladmi, a to v AG Banke, a.s., Slovenskej kreditnej banke, a.s., Dopravnej banke, a. s. a Devín banke, a.s., ktoré boli vyhlásené Národnou bankou Slovenska za neschopné vyplácať vklady.

Prehľad o vyplácaných náhradách za nedostupné vklady


AG Banka, a.s.

Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady

3.12.1999

Vyplácajúca banka

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obdobie vyplácania náhrad za nedostupné vklady

10.1.2000 – 10.1.2003

Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad
pre 1 vkladateľa

10 306,71€ (310 500Sk)

Počet vyplatených vkladateľov

24 145

Suma celkovo vyplatených náhrad celkom

57 840 914,40€

(1 742 515 387,48Sk)


Slovenská kreditná banka, a.s.

Dátum vyhlásenia nútenej správy

19.4.2000

Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady

19.5.2000

Vyplácajúca banka

Všeobecná úverová banka, a. s.

Obdobie vyplácania náhrad za nedostupné vklady

19.6.2000 – 19.6.2003

Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad
pre 1 vkladateľa

10 688,44€ (322 000Sk)

Počet vyplatených vkladateľov

33 142

Suma vyplatených náhrad celkom

143 320 588,80€

(4 317 676 058,08Sk)


Dopravná banka, a.s.

Dátum vyhlásenia nútenej správy

1.7.2000

Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady

18.7.2000

Vyplácajúca banka

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obdobie vyplácania náhrad za nedostupné vklady

14.8.2000 – 14.8.2003

Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad
pre 1 vkladateľa

10 894,24€ (328 200Sk)

Počet vyplatených vkladateľov

24 372

Suma vyplatených náhrad celkom

73 793 684,66€

(2 223 108 543,96Sk)


Devín banka, a. s.

Dátum vyhlásenia nútenej správy

24.8.2001

Dátum vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady

21.9.2001

Vyplácajúca banka

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obdobie vyplácania náhrad za nedostupné vklady

5.11.2001 – 31.12.2018

Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad
pre 1 vkladateľa

11 783,84€ (355 000Sk)

Počet vyplatených vkladateľov

125 469

Suma vyplatených náhrad celkom

385 577 622,85€

(11 615 911 466,09Sk)

Fond v roku 2012 zabezpečoval podmienky pre cezhraničné vyplácanie náhrad vkladateľom družstevnej záložne UNIBON, spořitelní a úvěrní družstvo, Ostrava, ktorá mala na území Slovenskej republiky zriadenú organizačnú zložku a ktorej vklady sú chránené českým systémom ochrany vkladov – Fondom pojištění vkladů. Česká národná banka dňa 2. júla 2012 oznámila neschopnosť tejto družstevnej záložne plniť si svoje záväzky voči vkladateľom.

Fond zabezpečil vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v pobočke UNIBON na Slovensku prostredníctvom Všeobecnej úverovej banky, a.s., a to v období od 23. júla 2012 do 22. júla 2015. Vyplatené náhrady v mene českého fondu predstavovali sumu 1 836 358,42 eura.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570