Vyplácanie náhrad

Aktuálne vyplácané banky

Fond ochrany vkladov aktuálne nevypláca náhrady za nedostupné vklady v bankách z dôvodu, že každá z bánk, ktorá je účastníčkou slovenského systému ochrany vkladov, je schopná plniť si svoje záväzky voči vkladateľom.

Zároveň žiadny zahraničný fond nepožiadal Fond ochrany vkladov o sprostredkovanie vyplácania náhrad.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570

fov@fovsr.sk