Účastníci systému ochrany vkladov

Vklady v bankách so sídlom v Slovenskej republike, ktoré spĺňajú zákonné podmienky ochrany, sú chránené slovenským systémom ochrany vkladov. Vklady v zahraničných bankách a v pobočkách zahraničných bánk podliehajú ochrane vkladov v zahraničí.

Bližšie informácie o účasti bánk a pobočiek zahraničných bánk na ochrane vkladov sú uvedené v časti Činnosť FOV a v § 4 zákona o ochrane vkladov.

Účastníci systému ochrany vkladov v Slovenskej republike

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • 365.bank, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.


Pobočky zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike

 • J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike
 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Poľsku
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike – vklady sú chránené v Rakúsku
 • Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Rakúsku
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike
 • BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR – vklady sú chránené v Rakúsku
 • KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Maďarsku
 • PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Poľsku
 • COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené vo Francúzsku
 • Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Írsku
 • BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené vo Francúzsku
 • Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Českej republike
 • ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky – vklady sú chránené v Holandsku

 

Zoznam bánk a ďalších finančných inštitúcií je uvedený na web sídle Národnej banky Slovenska.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570