EFDI – Európske fórum poisťovateľov vkladov

Európske fórum poisťovateľov vkladov (EFDI – European Forum of Deposit Insurers) bolo založené v októbri roku 2002 ako registrovaná medzinárodná nezisková asociácia.

Členstvo v EFDI je otvorené pre všetky systémy poistenia vkladov, ktoré vykonávajú ochranu vkladov podľa Smernice 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 3.7.2014. Aktuálne združuje 57 riadnych a 13 pridružených členov zo 48 európskych krajín.

Fond ochrany vkladov pôsobí od roku 2002 ako člen – pozorovateľ a od roku 2010 ako plnoprávny člen tohto medzinárodného združenia.

+421 2 5443 5444

+421 2 5443 2570